5 jaar onderweg met 10-14 onderwijs

Artikelen

Auteur: Mandy Ankersmit & Arie van Erp

Onderwijssector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2018

Aantal pagina's: 8

In het regeerakkoord 2017-2021 staat binnen de pijler ‘onderwijs’ het volgende. ‘Sommige leerlingen zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 10-14 scholen, een samenwerkingsvorm tussen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs, voorzien in zo’n behoefte. Voor dergelijke vormen van samenwerking komt meer experimentele ruimte.’

De afgelopen jaren zijn in ons land verschillende 10-14 scholen van de grond gekomen. De bakermat van 10-14 onderwijs ligt in Gorinchem. KPC Groep sprak leerlingen, leraren, schoolleiding en bestuurders van het Tiener College. Het eerste 10-14 onderwijsinitiatief in Nederland, dat inmiddels zijn eerste lustrum heeft bereikt.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy