MBO Groeiboek deel 3: Kwaliteitszorg in het MBO

Boeken

Auteur: Annemiek Staarman en Ton Bruining

Onderwijssector: Beroepsonderwijs

Uitgever / Jaar: KPC Groep / 2020

Aantal pagina's: 43

Kwaliteitszorg in het MBO is het derde deel van het MBO Groeiboek. We richten ons met dit groeiboek op alle onderwijsmensen in het MBO. Wanneer we het hebben over leraren, dan bedoelen we ook instructeurs en onderwijsassistenten
Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee een school op systematische wijze de kwaliteit van het onderwijs in brede zin bepaalt, bewaakt en verbetert. Kwaliteitszorg biedt de basis voor professionele samenwerking in en tussen alle lagen in de school en bevordert daardoor de ontwikkeling van de gehele organisatie. Kwaliteitszorg is dan ook meer dan een optelsom van procedures, systemen en metingen. Het gaat ook om de proceskant en houding van waaruit verbeterstappen gezet worden. Vanuit deze doelstelling onderscheiden we in dit MBO Groeiboek vijf dimensies van waaruit kwaliteitszorg kan worden benaderd. De publicatie bevat verder inspirerende praktijkvoorbeelden en praktische instrumenten om mee aan de slag te gaan.


MBO Groeiboek is een serie uitgaven van KPC Groep met handreikingen om het middelbaar beroepsonderwijs verder te ontwikkelen. In 2020 geven de aan KPC Groep verbonden specialisten beroepsonderwijs vijf delen uit. Thema’s zijn resp. netwerkontwikkeling, onderwijs maken in het MBO, kwaliteitszorg in het MBO, professionalisering in het MBO en innovatie in het MBO.

 

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Beroepsonderwijs

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton