Mensen

Jan Ruigrok
  • Veilig schoolklimaat
  • Herstelgericht werken
  • Secure based coaching
  • Provocatieve leerlingbegeleiding
Structuur geven aan intuïtie
Judith Wolf-Lucas
  • Onderwijsinnovatie
  • Verbinding VMBO-MBO-HBO
  • Verbinding onderwijs-bedrijfsleven
  • Loopbaanleren
Wendbaarder maken van (voorbereidend) beroepsonderwijs