‘Op professioneel en persoonlijk vlak gegroeid als ondersteuningscoördinator’

25 mei 2021

“Ik wilde uit mijn routines en mijn comfortzone komen. Als ondersteuningscoördinator had ik behoefte aan nieuwe prikkels. Door deze opleiding heb ik nu meer inhoud in mijn professionele bagage. Ook op persoonlijk vlak vind ik dat ik gegroeid ben en meer zelfvertrouwen heb als veranderaar bij vernieuwingen.”

Anita Gouda, docent biologie en zorg & welzijn, is al ruim tien jaar actief als ondersteuningscoördinator. Sinds twee jaar is ze werkzaam op ’t Ravelijn in Steenbergen (vmbo-b, vmbo-k, mavo). “Op onze school hebben we een duidelijke ondersteuningsstructuur. Waar ik tegenaan liep was de vraag hoe komen we tot een beter samenspel tussen mentoren en het ondersteuningsteam? We hebben hierin de keuze gemaakt om van de mentoren coaches te maken. Ook omdat de ambitie van onze school is om integraal leerlingondersteuning met LOB aan alle leerlingen te kunnen aanbieden. Hierdoor is er een andere route ontstaan in de school en een andere positionering van de coach en van het ondersteuningsteam.  Vanuit mijn rol vroeg ik me af hoe ik daar beweging in kon brengen en hoe we de samenwerking kunnen verstevigen en versteningen.  

Zelfverzekerder

De inhoud en opzet van de vervolgopleiding voor ondersteuningscoördinatoren van KPC Groep sprak Anita aan. Haar inschrijving volgde. “Ik wilde me meer ontwikkelen als veranderaar. Als ondersteuningscoördinator vind ik dat je daar ook een verantwoordelijkheid in hebt. Deze opleiding heeft me zowel op professioneel als persoonlijk vlak tot veel nieuwe inzichten gebracht. Ik vind dat ik zelfbewuster en zelfverzekerder ben geworden en me meer proactief durf op te stellen. Dat hoor ik ook terug van collega’s.”

Gezamenlijkheid ontwikkelen

Een voorbeeld? Ik merkte dat er in de school niet altijd voldoende gebruik werd gemaakt van de expertises in het ondersteuningsteam. Deze opleiding heeft me hiervoor handvatten gegeven dit te veranderen. In mijn ‘eindproduct’ dat ik maakte heb ik me gericht op het verbeteren van de routing bij leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben. We zagen op onze school soms handelingsverlegenheid bij de coaches die niet goed raad wisten met hun nieuwe positionering en de vragen die ze nu zelf moesten gaan oppakken. We willen allemaal het beste voor de leerling maar dat kan alleen als je meer gezamenlijkheid ontwikkelt in de school tussen leraren, coaches en het ondersteuningsteam. Daar zetten we nu stappen in hier op school door middel van bijvoorbeeld casusbesprekingen. Ook zijn de beschikbare expertises in onze school beter in kaart nu. Zodat coaches nu voortaan weten: ‘Ik heb binnenkort een gesprek met ouders. Wie kan ik gezien de problematiek van de leerling vanuit het ondersteuningsteam laten aansluiten?’

Veranderaar

Wat Anita opviel in de vervolgopleiding was de doordachte keuze van ingebrachte literatuur in combinatie met prikkelende theorie. Persoonlijk stak ze veel op van de publicatie van lector Arienne van Staveren over het ambacht van veranderen. Anita: “Een heel interessant stuk. Hoe zie je jezelf als veranderaar? Hoe ziet de ander jou? De persoonlijke dimensie is zó belangrijk in je werk als ondersteuningscoördinator. Als je anderen wilt ondersteunen, moet je ook jezelf goed kunnen evalueren. Wat doe ik? Wat ik eigenlijk zijn voor anderen? En wat is nodig om bij dat punt te komen?”

Uit comfortzone

Inmiddels is Anita bij elkaar tien jaar in touw als ondersteuningscoördinator. Was ze in haar beginjaren vooral als “manusje-van-alles” en een ‘beetje veredelde leerlingbegeleider” bezig, nu ziet ze zichzelf veel meer als een schakel tussen beleid en uitvoering en aanjager van vernieuwingen. Anita: “De vervolgopleiding haalde me uit de waan van de dag en eerlijk gezegd ook uit mijn comfortzone. En dat is nodig als je de ondersteuning van je school naar een hoger plan wilt gaan brengen. Die ambitie heb ik zeker. We willen hier op school onze leerlingen zoveel mogelijk binnenboord houden.”

 

5 oktober start een nieuwe editie van de vervolgopleiding

 

Vervolgopleiding ondersteuningscoördinator

Vervolgopleiding zorgcoördinator / ondersteuningscoördinator

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
085-2101580

E-mail Pieter Jan