Curriculum

In het curriculum staan de leerprocessen van uw leerlingen centraal: wat leren ze én hoe leren ze? De afstemming van het curriculum op de uitstroommogelijkheden van leerlingen is geen simpele opgave op vso-scholen. Het vraagt soms om een andere kijk op lessen en methodes.

Een curriculum is effectief als het:

 • gericht is op de verschillende uitstroomniveaus/leerroutes;
 • opgebouwd is uit leerlijnen voor ieder vak van leerjaar 1 tot aan de uitstroom;
 • aansluit bij de arbeidsmarktperspectieven in de regio.
   

Vraagstukken

Het aanbrengen van samenhang binnen vakken, tussen inhouden en vaardigheden vormt een belangrijke uitdaging voor scholen voor praktijkonderwijs. Dat geldt ook voor het ontwikkelen en implementeren van doorlopende leerlijnen. Andere vraagstukken die soms opduiken liggen op het vlak van differentiëren en het zorgen van overzicht tussen curriculum, leerstof en het beoordelen daarvan.

Een curriculum dat past bij uw school

Scholen kunnen een eigen koers varen op het gebied van curriculumontwikkeling. En dus zelf accenten plaatsen die passen bij de specifieke context en visie van de school. Onze ondersteuning sluit daarop aan en is altijd maatwerk. We dragen graag bij door onze expertise en tools met u te delen op het gebied van curriculumontwerp en -ontwikkeling.

We ondersteunen verschillende scholen in het praktijkonderwijs onder meer bij:

 • uitlijning van het curriculum;
 • uitwerking van leerlijnen en leerroutes;
 • verbanden leggen tussen individuele ontwikkelplannen, leerlijnen en methodes;
 • professionalisering en coaching van teams;
 • versterking van binnen- en buitenschools leren en opleiden;
 • systematische monitoring van leeropbrengsten;
 • omgevingsonderzoek naar uitstroombestemmingen.
   

Meer weten? Neem contact op met Mandy Ankersmit of Diane van der Voorn.

Lijn in leren

Interview

Training van leerlijn naar certificaat

Meer info

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Diane van der Voorn
Adviseur
06-53541024

E-mail Diane

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy