krimp in het basisonderwijs

‘Krimp’ - de terugloop van leerlingenaantallen - vraagt van besturen en scholen om nieuwe antwoorden. We ondersteunen u bij de (her)inrichting en organisatie van uw onderwijs.

‘Onderwijs anders’
Door het doorbreken van het traditionele jaarklassensysteem ontstaan nieuwe mogelijkheden. Leerkrachten gaan werken in teamverband en in een nieuwe organisatiestructuur die optimaal inspeelt op instructiebehoeften en leerbehoeften van kinderen.

 

Bent u op zoek naar ondersteunende expertise? Neem contact op met Arie van Erp. 

 

  • "Een voordeel van samenwerken met KPC Groep is dat ervaringen van andere scholen toegankelijk worden. Je hoeft dus niet steeds het wiel zelf uit te vinden."
    Fleur Poppema, directeur De Looschool

Praktijkvoorbeelden

IKC Stella Nova
De metamorfose van IKC Stella Nova.

Praktijkvoorbeeld

 

OBS De Driehoek
Kleine school en onderwijs anders organiseren? 

Praktijkvoorbeeld

Download Whitepaper

Van krimp naar kracht in het PO, hoe doe je dat? Gratis whitepaper

Opleiding werken met kernconcepten

Tijdens vier studiedagen leren leerkrachten op basis van de doelen van een kernconcept hoe je een kernconcept kunt voorbereiden en uitvoeren. In dit opleidingstraject is aandacht voor de totale onderwijsorganisatie: leerinhoud, rollen en inzet personeel, klassenmanagement en inrichting leeromgeving.

 

In-company opleiding

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie