Kleine school en onderwijs anders organiseren

OBS De Driehoek
“Om het financieel en onderwijskundig te kunnen blijven behappen moest er iets gebeuren. Door de krimp zijn we anders gaan kijken naar de organisatie van ons onderwijs en zijn we gaan werken met het concept van TOM.”

 

Praktijkvoorbeeld