Arbeidstoeleiding met SVA

Voor doorstroming van VSO-leerlingen naar werk heeft KPC Groep een speciale methodiek ontwikkeld. Onder het label Scholing Voor Arbeid (SVA) verzorgen we branchegerichte certificeringen. Onze certificerende opleidingen hebben een positieve impact op het zelfvertrouwen en de motivatie van de leerlingen. Binnen het gekozen beroepsveld leren ze algemene beroepsvaardigheden en specifieke vakkennis en vaardigheden.

Alle certificeringstrajecten van SVA zijn gebaseerd op de kwalificatiestructuur van het mbo. Uit het kwalificatiedossier van het mbo worden de werkprocessen geselecteerd die geschikt zijn voor leerlingen uit het VSO. Op basis van de proeven van vaardigheid van SVA behalen leerlingen (delen van) de werkprocessen uit het mbo. Examens worden afgenomen onder supervisie van het SVA Examenbureau. We bieden ‘ontzorging’ in het certificeringstraject van A tot Z.

 

“Branchegericht werken is van toegevoegde waarde voor onze jongeren. Door de certificering moet je bijblijven bij de veranderende verwachtingen van het bedrijfsleven. Zo blijft je onderwijs in beweging. SVA is hiervoor een trigger. Toewerken naar een certificaat betekent immers dat je moet kijken naar de hele inrichting van je onderwijs. Wij zijn onderwijsmensen. KPC Groep is intermediair en weet materiaal te maken dat up-to-date is en de taal spreekt van het bedrijfsleven. Ook helpen ze ons bij het vervlechten van de branchegerichte trajecten binnen ons onderwijs. Ze zijn sterk in procesbegeleiding en het verbinden van de verschillende vakgroepen van onze scholen."

Mirjam Pruiksma, ‎Lid van het College van Bestuur bij SO-Fryslân

 

Meer weten? Ga naar de website van SVA

 

SVA kort samengevat

Brochure over SVA

SVA gaat uit van de talenten en mogelijkheden van leerlingen en sluit aan bij de vereisten van de branche. Ontdek de kracht van onze gecertificeerde trajecten.

 

Download

Inschrijven Nieuwsbrief SVA

Schrijf u in voor de nieuwsbrief SVA
Steeds meer VSO-scholen kiezen voor onze gecertificeerde trajecten. Steeds op de hoogte van actuele cursusdata en de laatste ontwikkelingen? 

 

Inschrijven

Placemat uitstroomprofiel arbeid

Speciaal voor VSO-scholen met het uitstroomprofiel arbeid: een handige placemat. Deze geeft inzicht in die thema’s die voor uw school van belang kunnen zijn voor uw schoolontwikkeling richting 2020.

 

Placemat

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Tom Koot
Adviseur
06-53818140

E-mail Tom

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy