Samenwerking Increatie en KPC Groep

6 juni 2017

In het onderwijs is een grote behoefte aan een instrument dat leraren en mentoren in staat stelt de verworven competenties en vaardigheden van leerlingen te volgen. Zonder dat dit leidt tot extra werklast. Studietracker biedt hiervoor effectieve oplossingen.

Internetbureau Increatie is sinds 2008 bezig met de ontwikkeling van dit systeem en lanceert begin schooljaar 2017-2018 een nieuwe versie hiervan. KPC Groep heeft veel ervaring in de inhoudelijk ontwikkelen van portfolio’s. Een samenwerking tussen beide bureaus is dan ook een logische stap.

Studietracker is een instrument dat leerlingen en mentoren ondersteunt bij het plannen, monitoren en verantwoorden van de leerstappen die de leerling maakt. Daarbij gaat het om algemene vaardigheden (denk aan zaken als algemene vakvaardigheden bij VMBO), maar ook om specifieke vaardigheden op het gebied van bijvoorbeeld 21st century skills. De huidige versie van Studietracker is ontwikkeld door Increatie in samenwerking met ISW Scholengroep (VO) en wordt succesvol ingezet door scholen in het VO.

Doorontwikkeling met het veld
Internetbureau Increatie en onderwijsadviesbureau KPC Groep bundelen hun expertises om Studietracker door te ontwikkelen voor de onderwijsmarkt. Het doel van Increatie (Studietracker) is om een super gebruiksvriendelijke systeem te maken om leraren en leerlingen tijd te besparen in het bijhouden van het leerlingportfolio.

Het doel van KPC Groep is een koppeling te realiseren tussen een selfassessment instrument (aspect van formatief evalueren) én een digitaal portfolio waarbij de leerling zijn/haar eigen portfolio onderhoudt. Hierdoor worden aspecten als reflectie en feedback gekoppeld aan monitoring en verantwoording. En dat alles digitaal en online om de leerling aan het roer te zetten en scholen te ontlasten. In het kader van het selfassessment heeft KPC Groep eerder de Vragenlijst StudieVoorwaarden (VSV) op de markt gehad. Sinds deze vragenlijst offline is, krijgt KPC Groep bijna dagelijks verzoeken om een opvolging van deze vragenlijst.

Felix Razenberg van KPC Groep: “De doorontwikkeling van de VSV gaat de leerling helpen zicht te krijgen op de ontwikkeling van de algemene vaardigheden en scholen helpen hierover het ‘goede ontwikkelgesprek’ met de leerling te voeren. De doorontwikkeling van Studietracker gaat scholen echt ‘ontzorgen’ bij het (her)inrichten van de gesprekkencyclus met leerlingen en het monitoren van de algemene ontwikkeling van de leerling. “

Over Increatie
Increatie is een team van denkers, UX-designers, developers en doeners met veel ervaring in het ontwikkelen van ict-omgevingen. Samen vertalen zij de vraag van een klant naar de juiste media-oplossing. Eén van de expertises van Increatie is het begeleiden van klantvragen met betrekking tot portfolio’s. Samen met ISW Scholengroep (Voortgezet Onderwijs) ontwikkelde Increatie het instrument Studietracker.

Meer weten?
Wilt u meer weten over Studietracker of wilt u meedenken over de ontwikkeling van het selfassessment? Neem dan contact op met Detje de Kinderen of Felix Razenberg. Voor vragen over de software kunt u contact opnemen met Ewoud Budding of Vincent Fabris.

 

Mis geen update, meld u aan voor onze nieuwsbrief

Inschrijven Nieuwsbrief