PCO Gelderse Vallei: Bouwen aan de school van de toekomst

Praktijkvoorbeeld
“Bouw mee aan de school voor de toekomst”. Dat is het uitnodigende motto van het strategisch beleidsplan 2012-2016 van PCO Gelderse Vallei. Een organisatie die volop in beweging is en waar onderwijs anders organiseren een majeur thema is en leiderschaps- en managementontwikkeling in relatie tot innovatie veel aandacht krijgt. In gesprek met directeur-bestuurder Martin van den Brink over de impact van passend onderwijs, waarden gedreven onderwijs en kinderen leren leren.

 

Praktijkvoorbeeld