Handreiking Goed reken-wiskundeonderwijs PO en SO

Handreiking

Auteur: W. Willems, B. Mathijssen en H. Veltman

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Uitgever / Jaar: Masterplan Dyslexie / 2013

Het Masterplan Dyscalculie ontwikkelde een handreiking in de vorm van een poster/placemat in A3-formaat voor het implementeren van het protocol Ernstige RekenWiskunde Problemen en Dyscalculie (ERWD1).

De poster geeft leerkrachten en begeleiders aanwijzingen op operationeel niveau. Aan bod komen onder meer de rekendomeinen, het Handelingsmodel en het Drieslagmodel, diagnosticerend onderwijzen en de rol van ouders/verzorgers van een kind met dyscalculie of rekenwiskunde problemen.

Op de andere kant van de poster staan suggesties voor implementatie op tactisch en strategisch niveau voor de beleidsmedewerker verantwoordelijk voor het reken-wiskundebeleid, directie en besturen. Bijvoorbeeld over het opzetten van school- en reken-wiskundebeleid als het gaat om ERWD, het protocol ERWD1 en onderzoeksmogelijkheden om leerlingen met deze problemen te diagnosticeren.

 

Meer weten over onze dienstverlening?

Speciaal onderwijs